Marco van der Vegte

Marco van der Vegte


Functie:

Statenlid

Commissie:

Natuur en Landbouw, Ruimte en WaterContactpersoon voor de gemeente: Steenwijkerland, Zwartewaterland en Staphorst

Werk: Melkveehouder in de Polder Mastenbroek, daarnaast lid van de Raad van Commissarissen van Rabobank Vaart en Vechtstreek en lid van de Raad van Toezicht van Zorgcooperatie Klaver4you

Actief voor het CDA sinds: al ruim 20 jaar lid van het CDA,, eerst meest op de achtergrond (lokale schaduwfractie, lokaal bestuurslid). Sinds 2011 aktief als lid van Provinciale Staten van Overijssel. Het CDA past bij mij vanwege de uitgangspunten ( het christelijk democratisch gedachtengoed) en ik voel me er thuis, de sfeer in de partij bevalt me uitstekend.

Mijn speerpunten voor deze Statenperiode: goede samenwerking op het gebied van Landbouw en Natuur waarbij beide in hun waarde blijven en tot ontwikkeling kunnen komen. Implementatie van de PAS regelgeving waarbij er weer ontwikkelruimte is voor economische activiteit op het platteland en de natuurwaarden gehandhaafd blijven. Doorontwikkeling van de Agro en Food sector met als doel een levensvatbare economische speler van formaat op ons Overijsselse platteland. Blijvend aandacht vragen voor verbetering van de verkavelingssituatie in met name Twente en Salland. Oplossingen generen voor leegstaand agrarisch vastgoed.

LinkedIn: (link naar je profiel) Twitter: (link naar je profiel)@ Email: Contactgegevens

Mastenbroek

038 -3446402 of 06-28936069