paul_slot

Paul Slot
Lid van het Dagelijks Bestuur van het CDA Overijssel, afgevaardigd namens de afdelingen in West Overijssel en het Vechtdal