Gerda ter Denge

Gerda ter Denge


Functie:

Statenlid, commissievoorzitter Landbouw en Natuur, commissievoorzitter Energie en Milieu

Commissie:

Cultuur en Sociaal, Bestuur & FinanciënContactpersoon voor de gemeente: Losser

Werk: eig. coaching- en adviesbureau BvMCC; toezichthouder

Actief voor het CDA sinds: hoewel al jarenlang zeer actief als vrijwilliger/bestuurder vw-organisaties en mantelzorger en (12 jaar) voorzitter van de bezwaarschriftencommissie WVG/WW, heb ik toch pas in 2002 gekozen voor het CDA. In 2006 werd ik gekozen als lid van de gemeenteraad van Losser, de fractie koos mij toen als hun voorzitter en in de tweede helft van de zittingsperiode werd ik benoemd tot wethouder. Na een zeer mooie doch turbulente periode hield dit eind 2009 op. De reden voor mijn lidmaatschap ligt in de maatschappelijke betrokkenheid van het CDA als gezinspartij en dit vind ik terug in de uitgangspunten! De familie vormt voor mij de oorsprong van onze samenleving een plek van onderdak, opvoeding, steun en liefde.

Mijn speerpunten voor deze Statenperiode: zorgdragen voor het sociale gezicht van het CDA. Iedereen moet mee (kunnen) doen. Ook binnen de 7 kerntaken van de Provincie is het zaak om te bezien hoe dit effect heeft op de zwakkeren in onze samenleving. Gaat het over vervoer, dan houden we rekening met de bereikbaarheid en toegankelijkheid; gaat het over verkeer dan letten we op onze veiligheid van onze kinderen, gaat het over werk dan zien we om naar diegene die de aansluiting missen (bijv. laaggeletterden of gehandicapten). Vooral in de sociale en culturele portefeuille is delen van kennis en meedoen het uitgangspunt. Belangrijk is dat Overijssel kan blijven werken, recreëren en leven op de huidige schaalgrootte. “Groot is goed, maar groter is niet altijd beter”. De mens én de menselijke maat zijn daarbij het belangrijkste! 

 Contactgegevens

LinkedIn

06-12971933