2017-06-29-PHOTO-00000036

CDA - P (Plattelandscommissie)


Wat is CDA-P
CDA-P is de plattelandscommissie van het CDA in Overijssel. Een brede CDA commissie met vertegenwoordigers uit alle geledingen. Statenleden, wethouders, Tweede Kamerleden en Europarlementariërs van het CDA met landbouw en natuur in hun portefeuille maken deel uit van deze commissie. Ook vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld, vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties en enkele boeren nemen deel aan deze commissie. De leden komen jaarlijks een aantal keren bij elkaar om de uitdagingen in de agro-en foodsector in Overijssels perspectief te bespreken van elkaar te leren en ideeën uit te wisselen.  

Waarom CDA-P 
De ontwikkelingen op het gebied van landbouw en natuur houden niet op bij gemeentegrenzen, zelfs niet bij de landsgrenzen. Beleid dat gaat over natuur, landbouw en de voedselketen heeft invloed heel Nederland en vaak ook op Europa. Om als CDA politici ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen delen we kennis, praten we over gezamenlijke uitdagingen en denken we na over de koers van de partij op onderwerpen op het gebied van natuur en landbouw.  

CDA-P in 2017 
Op dit moment houdt het CDA-P zich vooral bezig met het ontwikkelen van Overijsselse visie op een toekomstbestendig platteland. Ook staan er elke bijeenkomst actuele ontwikkelingen op het gebied van Landbouw en Natuur, (gemeente – provincie – landelijk - Europa) op de agenda.  

Activiteiten CDA - P 

25 september 2017 gaat een delegatie van CDA-P een dag naar Brussel op uitnodiging van Europarlementariër Annie Schrijer. Tijdens deze bijeenkomst zullen we van gedachten wisselen over landbouwbeleid. 

Wie zitten er in CDA P 
Annie Schreijer, Europarlementarier EVP fractie 
Jaco Geurts, Tweede Kamerlid 
Maurits von Martels, Tweede Kamerlid 
Hester Maij, Gedeputeerde
Bouwien Rutten, Statenlid
Marco van  der Vegte, Statenlid  
Erik Volmerink, wethouder gemeente Tubbergen
Eric Kleissen, agrariër
Pieter van der Vinne, agariër
Bert Vroon, voorzitter RvT Natuur en Milieu
Kristel Scholten Linde, agrariër/ondernemer
Martin Verbeek, consultant/ondernemer
Jacob van Olst, directeur Landschap Overijssel
Henk Oegema, DB lid waterschap Drents Overijsselse Delta
Dijan Bruins, Countus directeur Agro
Wim Brus, wethouder gemeente Steenwijkerland
Gerrit van der Berg, raadslid gemeente Hardenberg, agrariër


Contact met CDA- P 
Pieter van der Vinne, voorzitter 
email: pieter@akkerbouwbedrijfvandervinne.nl, telefoon: 06-21 56 10 63 

Bouwien Rutten, secretaris.
e-mail: bouwienrutten@gmail.com, telefoon: 06 - 20 58 90 37 

 

 

vlnr Henk Oegema, Bert Vroon, Bouwien Rutten, Dijan Bruins, Maurits von Martels, Hester Maij, Eric Kleissen, Pieter van der Vinne, Marco van der Vegte, Kristel Scholten Linde en Gerrit van den Berg.