Marco van der vegte

nieuws

CDA leeft mee met Pluimveehouders Overijssel

11 augustus 2017

De Fipronil-affaire brengt veel gezinsbedrijven in onze provincie in moeilijkheden.  Landbouw woordvoerder Marco van der Vegte zegt hierover: " Het CDA Overijssel leeft mee met de situatie waarin de Nederlandse en met name de Overijsselse legkippenhouders zich nu bevinden. Ondanks de certificering en de borging van werkwijzen om de voedselveiligheid te garanderen is het toch misgegaan in de pluimveesector waardoor veel gezinsbedrijven in ernstige problemen zijn geraakt door toedoen van derden. Alle gebeurtenissen trekken een hele zware wissel op de pluimveehouders die hiermee het slachtoffer worden van bedrijven als Chickenfrlend en het acteren van de NVWA. Het CDA wil dat deze hele affaire tot de bodem toe wordt uitgezocht en dat er ook lering uit wordt getrokken voor de toekomst."

Door toedoen van enkelen raken veel pluimveehouders in onze provincie in ernstige moeilijkheden buiten hun schuld. De CDA Tweede Kamerfractie heeft bij monde van haar woordvoerder Jaco Geurts hierover al vragen gesteld aan de verantwoordelijke staatssecretaris Martijn van Dam en ook onze collega in het Europees Parlement, Annie Schreijer Pierik,  heeft vragen gesteld.

CDA Overijssel steunt de landelijke CDA fractie en Annie Schreijer hierin van harte en hoopt dat de situatie zo spoedig mogelijk weer genormaliseerd wordt zodat de pluimveehouders hun werk weer kunnen voortzetten en de voedselveiligheid voor de consument gegarandeerd blijft.