Jeroen_Piksen_3
Nieuwsfoto_81

nieuws

CDA brengt bezoek aan kunstbunker Paasloo

4 september 2017

Op initiatief van de CDA-Statenfractie werd samen met het Plaatselijk Belang en (cda) raadsleden van de gemeente Steenwijkerland,  een bezoek gebracht aan de "kunstbunker" in Paaslo. De bunker is een rijksmonument en in 1943 onder Duitse regie  gebouwd voor een bomvrije opslag van Nederlandse kunstwerken. Nu is de provincie Overijssel eigenaar en het museum De Fundatie huurder. De bunker wordt als depot voor kunstwerken van de Fundatie gebruikt. Noch het complex, noch de bunker zijn voor derden toegankelijk. De bevolking van Paaslo wil als "buren" graag een grotere betrokkenheid bij de bunker en onderzoeken of er ook toeristisch gebruik mogelijk is.

Ralph Keuning, directeur van de Fundatie, leidde de bezoekers door de bunker en vertelde hoe en waarvoor de bunker precies wordt gebruikt. Daarna hebben de aanwezigen een gesprek gevoerd over de mogelijkheden van betreding en de historie. Ook de betrokkenheid van de lokale bevolking is besproken.

Tijdens het gesprek kwamen verschillende wensen en mogelijkheden aan bod. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan het maken van een filmimpressie van de binnenzijde bunker waarbij ook aandacht is voor de historie van het bouwwerk. Ook andere zaken als verbinding leggen met de omliggende musea, bezichtiging van het complex en buitenzijde op bijzondere dagen, betreding van de bunker voor aanwonenden in kleine groepen passeerden de revue.
Eèn en ander zal in een vervolgoverleg worden uitgewerkt.

Organisator van de werkbezoeken van de CDA-fractie Jeroen Piksen kijkt met een tevredengevoel terug op het bezoek in Paaslo: " Directe aanleiding was een werkbezoek van de CDA-Statenfractie aan Steenwijkerland eerder dit jaar. Voor ons als volksvertegenwoordigers was het fijn partijen bij elkaar te kunnen brengen rondom de provinciale thema's van participatie, cultuur, historie  en tourisme. Ik heb goede hoop dat er iets moois voort gaat komen uit deze ontmoeting".