Bouwien Rutten cda overijssel

nieuws

Volledige en snelle sanering oude injectieputten NAM

7 september 2017

“Als je klaar bent, ruim je je rommel op. Dat geldt ook en, misschien wel juist, voor bedrijven. Dus ook voor de NAM.  De NAM is nú klaar met gaswinning en afvalwaterinjectie in Tubbergen en Rossum en laat daar ernstig vervuilde grond achter.  Wat het CDA betreft is het nú de tijd om de locaties compleet te ontmantelen en te saneren! Dit moet je niet willen doorschuiven naar de toekomst, hier is geen geldige reden voor! Uit onze informatie blijkt dat het realistisch is dat de NAM eind 2018 gaat starten met de complete saneringen. Wij roepen GS dan ook op om te bekijken op welke wijze zij druk uit kunnen oefenen op de NAM om de sanering te bespoedigen” vertelt woordvoerder Energie en Milieu Bouwien Rutten.

Ernstige verontreiniging
De verontreiniging van de NAM percelen is ontstaan bij het boren van de putten in de jaren '50 en '70 van de vorige eeuw. Daarnaast is buiten de percelen van de NAM sterk verontreinigde grond aangetroffen. De provincie heeft al in 2016 ernstige bodem- en grondwaterverontreiniging vastgesteld, waarbij sprake is van onaanvaardbare verspreidingsrisico's.  “De Statenfractie van het CDA zal in de commissievergadering van 13 september aandacht vragen voor de saneringsplannen van de NAM, die pas in 2021 gepland zijn. Ook zal Ronny Booijink van CDA Tubbergen, in de eerstvolgende vergadering het college van B&W vragen te doen wat nodig is om een snelle en complete sanering van de vervuilde NAM terreinen te realiseren”, aldus Rutten.