afvalwaterinjectie NAM

Dossier afvalwaterinjecties

Lees in dit dossier alles over afvalwaterinjecties in Twente en de standpunten van het CDA. Het CDA wil dat de injecties definitef worden gestopt. 

 

Beschrijving

Sinds 2010 injecteert de NAM olieafvalwater in lege gasvelden van Noordoost-Twente. Dit water is afkomstig van de oliewinning in Schoonebeek Drenthe en wordt getransporteerd door oude leidingen van Schoonebeek naar Oldenzaal-Rossum-Weerselo-Vasse. De afgelopen jaren is door meerdere incidenten gebleken dat dit niet risicovrij is. De leidingen zijn, blijkt nu, op meer dan 20 plekken aangetast door corrosie. Dit heeft onder meer geresulteerd in een lekkage bij Holtheme, Hardenberg. De NAM heeft na dit laatste incident het transport van afvalwater stopgezet, waardoor ook de oliewinning in Schoonebeek stil is komen te liggen.

 

Standpunt

Het CDA is van mening dat omgevingsvreemde stoffen niet in onze ondergrond mogen worden opgeslagen als het niet volledig duidelijk is wat de aanvaardbare risico’s zijn. Ook op lange termijn.

 

Tijdslijn 2010-2015

In 2010 zijn er meerdere vergunningen afgegeven aan de NAM voor deze activiteiten. Deze vergunningen zijn voor onbepaalde tijd, dus zolang de NAM er gebruik van wil maken. Desondanks zijn de inwoners van Overijssel niet gerust op de mogelijke risico’s van deze injecties in de Twentse bodem en wil de overgrote meerderheid dat deze injecties definitief stoppen. Het CDA is van mening dat omgevingsvreemde stoffen niet in onze ondergrond mogen worden opgeslagen als het niet volledig duidelijk is wat de aanvaardbare risico’s zijn. Ook op lange termijn.

Wat betreft de afvalwaterinjectie spreken diverse wetenschappelijke onderzoeken elkaar tegen. Het laatste wetenschappelijk onderzoek dat in juli 2015 werd gepubliceerd in Science geeft aan dat er wel degelijk een risicofactor is van trillingen en bevingen bij het injecteren van afvalwater indien er boven de norm van 300.000 barrel per maand, per locatie wordt geïnjecteerd. In 2014 en 2015 werd deze norm overschreden. Volgens de NAM zijn deze onderzoeken niet van toepassing op de Nederlandse bodem. Het CDA is niet overtuigd en wil derhalve geen risico’s nemen.

In het voorjaar van 2015 is er een begeleidingscommissie in het leven geroepen. Deze bestaat uit 2 gedeputeerden (Overijssel en Drenthe) en 4 wethouders (2 uit Overijssel, 2 uit Drenthe). Deze begeleidingscommissie heeft als taak de mogelijke alternatieven van injecteren te onderzoeken, onafhankelijk en kritisch. Deze uitslagen worden in het voorjaar van 2016 verwacht. Ondertussen heeft de NAM aangekondigd halverwege 2016 de injecties te willen herstarten als de pijpleiding volledig is hersteld. De lopende onderzoeken staan voor de NAM volledig los van dit besluit. Totdat er een mogelijk alternatief kan worden uitgevoerd, zullen zij de injecties doorzetten. In het gunstigste geval betekent dat een doorstart van enkele jaren. Het CDA wil dit voorkomen. Het CDA is voorstander van goede alternatieven (zoals bijvoorbeeld waterzuivering), aangezien er met de oliewinning ook economische belangen zijn gemoeid. Wat het CDA betreft gaan economische belangen nooit vóór de veiligheid van Overijsselse inwoners.

 

Dit heeft het CDA gedaan

Tweede Kamerleden Agnes Mulder en Pieter Omtzigt hebben al meerdere keren Kamervragen gesteld aan minister Kamp over dit onderwerp. Helaas waren de antwoorden tot heden onbevredigend. Het onderwerp blijft dan ook op de agenda. CDA Dinkelland, CDA Tubbergen en CDA Almelo hebben het afgelopen jaar moties ingediend over het injecteren van afvalwater in de betreffende gemeentes. Provincie Overijssel heeft betreffende dit onderwerp moties ingediend over het opschorten van afvalwaterinjectie (december 2014), structuurvisie op de ondergrond (mei 2015) en intrekkingsverzoek afvalwaterinjectie NAM (september 2015). 

  • Augustus 2016 is er een brief gestuurd naar het ministerie van Economische Zaken en minister Kamp om te pleiten voor het uitstellen van herstart van de afvalwaterinjecties. De brief is ondertekend door vele Overijsselse politici van verschillende partijen, 
  • Februari 2016: Woordvoerder Bouwien Rutten heeft vragen gesteld over de tegenstrijdige berichtgeving over de zoutlagen waartussen het geinjecteerde afvalwater zich bevind. 
  • Februari 2016: Antwoorden op de vragen die gesteld zijn door CDA Tweede Kamer fractie over de Milieu Effect Rapportage Schaliegas, waarin ook werd gesproken over de effecten van afvalwaterinjectie. 
  • Januari 2016, de CDA fractie heeft samen met andere partijen een breedgesteunde motie ingediend over het belang van maatschappelijk draagvlak voor de afvalwaterinjecties. 
  • December 2015: CDA heeft een gesprek met vertegenwoordiging van de NAM op 2 december
  • November 2015 motie Groenlinks  Stemverklaring CDA door Bouwien Rutten: We sluiten ons aan. iedereen weet waar het CDA staat, maar we willen het proces niet belemmeren. We zijn bang dat we met deze motie het proces gaan belemmeren. Er staat de aankomende maand zoveel dingen te gebeuren. We vinden het echt een dilemma, maar we kunnen het niet uitleggen om tegen deze motie te stemmen. Het CDA wil ook dat de injecties per direct stoppen. Het had onze voorkeur gehad dat deze motie was aangehouden tot de volgende vergadering. Met deze stemverklaring stemmen we toch voor de motie. 

 

Wat staat er op de planning? 

  • Gedeputeerde Staten heeft in september 2015 de opdracht gekregen een intrekkingsverzoek voor de vergunning van de NAM in te trekken. Hier wordt door Gedeputeerde Lievers op dit moment aan gewerkt. 
  • De NAM treft voorbereidingen om de pijpleiding tussen Drenthe en Twente te herstellen, zodat zij volgens eigen zeggen in de tweede helft van 2016 het injecteren weer kunnen hervatten. 
  • De uitslagen van begeleidingscommissie worden in het voorjaar van 2016 verwacht. 

 

Gerelateerde nieuwsberichten

 

Interessante links en documenten

Contactpersonen

Contactpersonen op dit dossier zijn Bouwien Rutten en Christiaan Schrijver