Leegstand

Leegstaande gebouwen doen afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit. Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor pandeigenaren om te zoeken naar een nieuwe invulling. Als dat echter redelijkerwijs niet mogelijk is, dan kan de provincie een rol spelen bij gezamenlijke initiatieven om problemen op te lossen.

Wij denken daarbij aan: ๔€‚‡๔€€ƒ

  • Het aanpassen of soepel toepassen van van regels om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. 
  • Het mede financieren van projecten via een nieuw provinciaal Herstructureringsfonds  dat zich specifiek richt op met Asbeste  bedekte gebouwen. Niet alleen voor bedrijven, maar ook voor particulieren. 

Twitter

CDAOverijssel

RT @BouwienRutten: @CDAOverijssel heeft hier al eerder vragen over gesteld aan @ProvOverijssel As woensdag in vragenuur nieuwe vragen aange…

CDAOverijssel

RT @BouwienRutten: Namens de statenfractie van @CDAOverijssel voor @AnnieSchreijer vanmiddag op haar feestje in Hengevelde een kleine atten…

Agenda

Geen items beschikbaar.