Monumentaal erfgoed

Het CDA wil de mogelijkheid onderzocht hebben om ook monumentale kerkgebouwen te laten vallen onder de bestaande subsidieregeling "transitie monumentaal erfgoed". Het onderhoud van met name kerkgebouwen met een monumentale status een snel groeiend probleem wordt. Onderhoud- en energiekosten groeien en kerkelijke gemeentes krimpen. Daar komt bij dat bestaande landelijke subsidieregelingen (BRIM) voor deze gebouwen zijn versoberd. Ook in geval monumentale kerkgebouwen niet meer of slechts ten dele voor kerkdiensten worden gehouden blijven het beeldbepalende gebouwen in dorpen en buurten die voor heel veel mensen een blijvende emotionele waarde vertegenwoordigen. Bij de behandeling van de provinciale begroting 2016 zal het CDA hier op terugkomen.

Twitter

CDAOverijssel

RT @BouwienRutten: @CDAOverijssel heeft hier al eerder vragen over gesteld aan @ProvOverijssel As woensdag in vragenuur nieuwe vragen aange…

CDAOverijssel

RT @BouwienRutten: Namens de statenfractie van @CDAOverijssel voor @AnnieSchreijer vanmiddag op haar feestje in Hengevelde een kleine atten…

Agenda

Geen items beschikbaar.