Groene en Blauwe diensten

Met de uitvoering van het langjarig programma Groene en Blauwe Diensten heeft de Provincie Overijssel fors geïnvesteerd in het Overijsselse landschap door het afsluiten van langjarige onderhoudscontracten voor kleine landschapselementen. Dit heeft een positief effect op de biodiversiteit en het behoud van het landschap gehad. Vanaf 2016 worden er geen nieuwe contracten meer afgesloten, terwijl er nog steeds veel belangstelling is voor deze regeling vanuit de Overijsselse samenleving. Daarom wil het CDA dat deze regeling wordt voortgezet en dient darover een motie in tijdens de Algemene Beschouwingen .

Twitter

CDAOverijssel

RT @vanHijum: De klap is groot en de opdracht helder: samen de schouders blijven zetten onder het indammen van de pandemie, het beperken va…

CDAOverijssel

RT @vanHijum: Oneerlijke verdeling van lasten ondermijnt draagvlak voor energietransitie. Let wel, we vragen óók om investeringen van het M…

Agenda

Geen items beschikbaar.