Asbest

Asbest is een groot probleem in Overijssel, meer dan in andere provincies. Het is de ambitie van de Provincie Overijssel dat Overijssel in 2024 zoveel mogelijk asbestvrij is. Het is Rijksbeleid dat er vanaf 2024 geen asbest meer mag zitten in daken van particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen. Het CDA is van mening dat er nog veel moet gebeuren om beide doelstellingen te behalen. Met name het stimuleren van particulieren om asbest te verwijderen is essentieel. 
Dit kan bijvoorbeeld door voorzetting van de succesvolle duurzaamheidslening in 2016, dit zou gecombineerd kunnen worden met aantrekkelijke aspecten welke het verwijderen van asbest stimuleert. 

 

Wat heeft het CDA gedaan?